SHOW & STAY PACKAGE

SHOW & STAY PACKAGE เพียง 4,999 บาทเท่านั้น

แพ็คเกจนี้รวม
• ห้องพักแบบ SUPERIOR สำหรับ 1 คืน
• บุฟเฟ่อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
• ฟรี Wi-Fi
• ฟรีบัตรชม KAAN SHOW SKY SEAT 2 ใบ
• ฟรี รถรับ – ส่ง สำหรับชม KAAN SHOW ไป-กลับ 2 ท่าน


เงื่อนไขของแพ็คเกจ
• แพ็คเกจนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน –31 กรกฏาคม 2560
• แพ็คเกจนี้ใช้ได้สำหรับเข้าพัก วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เท่านั้น
• กรณีต้องการเข้าพักในวันศุกร์ และวันเสาร์ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
• แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
• การแก้ไขหรือ ยกเลิกการใช้บริการ หรือการทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเข้าพัก มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการได้
• ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว)
• การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น
• กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า ได้ที่ฝ่ายสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 038 235 777
อีเมลrsvn@ravindraresort.com หรือ LINE@ ID: @ravindrabeach

BOOK NOW